SAULES KEMPINGS

Iekšējās kārtības noteikumi

Lai izmantotu “Saules kempings” pakalpojumus, ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase, ID karte vai autovadītāja apliecība, kā arī jāsamaksā administrācijas darbiniekam par pakalpojumiem, kas norādīti cenrādī.

 

 • Naktsmītnēs aizliegts ienest un glabāt ugunsnedrošus materiālus, smēķēt un lietot ierīces ar atklātu uguns liesmu.

 • Ugunskurus atļauts kurināt tikai speciāli tam paredzētās vietās.

 • Aizliegts bojāt kempinga inventāru un ēkas.

 • Bez kempings administratora atļaujas ir kategoriski aizliegts no naktsmītnēm iznest mēbeles un citu inventāru, kā arī ienest tajās mēbeles no citām telpām.

 • Personīgās un klientu drošības un miera labad kempinga teritorijā ir stingri aizliegts uzturēties stiprā alkohola reibumā. Kempinga apkalpojošajam personālam ir tiesības attiekties apkalpot klientu, kas atrodas stiprā alkohola reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

 • Teritorijā aizliegts ievest un lietot ieročus, narkotikas un psihotropās vielas.

 • Īslaicīgi atstājot savu naktsmītni, ieteicams to aizslēgt un atslēgu glabāt pie sevis. Dodoties prom no kempinga atslēgu atdot personīgi kempinga administratoram. Maksa par atslēgas nozaudēšanu – EUR 10;

 • Aicinām ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu  un vidi.

 • Par noteikumu neievērošanu un nepiedienīgu uzvešanos, var tikt piemērots materiāls sods, tas tiek piemērots pēc fakta (bojājumu apmēra) un klients tiek izraidīts no kempinga, par rezervācijām un pakalpojumiem samaksātā nauda netiek atgriezta.

 • Smēķēšana kempinga mājiņās ir aizliegta: atļauts tikai pie āra galdiem uz kuriem novietoti pelnu trauki; Uzmanību: par izsmēķu mešanu zemē vai smēķēšanu telpās – sods no EUR 20,00 ( izsmēķu mešana uz zemes to nesavākšana pēc aizrādījuma) līdz EUR 100 ( ja smēķēts telpās);

 • Atkritumus drīkst mest tikai speciāli tam paredzētās atkritumu urnās. Par atkritumu mešanu zemē – sods no EUR 20.

 • Kempinga teritorijā aizliegts skaļi uzvesties, trokšņot, atskaņot skaļu mūziku arī dienas laikā;

 • Pēc plkst. 23:00 kempingā iestājas klusā stunda, kad trokšņot, atskaņot skaļu mūziku, darbināt transportlīdzekļi ir stingri aizliegts;

 • Esam mājdzīvniekiem draudzīgi, bet savus mīluļus jāpieskata, nedrīkst laist brīvi skriet pa kempinga teritoriju un obligāti savācam aiz sava mīluļa;

 • Lai izvairītos no pārpratumiem, gadījumā, ja esat konstatējuši bojājumus, kas radušies naktsmītnēs, lūdzam nekavējoties par to ziņot administrācijai. Ja bojājumi ir radušies viesa vainas dēļ, tiek ieturēta atbilstoša samaksa atkarībā no zaudējuma apmēra;

Reģistrēšanās laiki kempinga naktsmītnēs:

Ierašanās: sākot no plkst. 15:00;

Izrakstīšanās: līdz plkst. 12:00.

Par papildus samaksu pastāv iespēja arī ierasties kempingā agrāk un aizbraukt vēlāk nekā paredzēts pamatnoteikumos, ja tajās dienās kempinga mājiņa nav aizņemta . Lūdzam par to iepriekš vienoties ar administrāciju.

Uzturoties un nakšņojot “ Saules kempings” teritorijā un telpās Jūs automātiski apliecināt, ka esat iepazinies ar visiem augstāk minētajiem noteikumiem un apņemieties tos pilnībā ievērot.